Việc ban hành quy định mới về tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là để thay thế cho Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau một thời gian áp dụng Quyết định 23/2017/QĐ-UBND đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc; trong đó nổi cộm lên tình trạng cá nhân phân lô, tách thửa với quy mô diện tích lớn để bán trong điều kiện chưa đảm bảo về giao thông và điều kiện hạ tầng.

Dự thảo quy định mới về tách thửa đất gồm 8 Điều, trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện để thực hiện việc tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa, các trường hợp không được tách thửa…

toa dam doanh nhan thuong hieu ceo 621056

Theo đó, những nội dung quy định mới thay đổi so với Quyết định 23 như: bổ sung quy định về việc tiếp giáp với đường giao thông của các thửa đất sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch “Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải ít nhất một cạnh tiếp giám với đường giao thông.

Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có), người sử dụng đất phải được UBND tỉnh cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông; việc cấp phép hình thành đường giao thông, thi công hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được thực hiện trước khi lập thủ tục tách thửa”.

Bổ sung quy định tách thửa với quy mô diện tích đất lớn nhằm tránh việc lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền mà không thực hiện quy định về việc lập dự án đầu tư phát triển nhà ở “đối với thửa đất tách thửa với quy mô diện tích lớn hơn 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan”…

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nêu trên, tuy nhiên UBND tỉnh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoàn chỉnh dự thảo theo góp ý tại cuộc họp để trình xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Sở Giao thông Vận tải có hướng dẫn và tập huấn cho các địa phương về phương án bản vẽ tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đối với quy mô diện tích đất lớn hơn 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *