Chính sách và điều khoản

Chính sách bảo vệ thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website Jujofashion.com như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà…