Đại diện Bộ Xây dựng cho biết dù Chính phủ đã đưa ra rất nhiều giải pháp cho nhà ở công nhân như ưu tiên bố trí nguồn vốn ưu đãi; tạo ra nhiều mô hình phát triển nhà ở cho thuê do công nhân và người có thu nhập thấp, nhà ở phúc lợi của doanh nghiệp… Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhà ở dành cho công nhân tại các khu công nghiệp vẫn rất thiếu nguồn cung so với nhu cầu.

theo đó, để xử lý nhu cầu nhà ở cho công nhân, ngày 20/10, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng theo hình thức tái cấp vốn xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp .

Theo thông tin của bộ xây dựng, trên khu vực toàn quốc hiện đã có 266 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn và đang triển khai 278 dự án, quy mô xây dựng khoảng 276.000 căn với tổng diện tích khoảng 13,8 triệu m2 .

trong đó, đối với căn hộ dành cho người lao động kết cấu hạ tầng, các địa phương , thành phố đã đã làm xong việc bỏ vốn xây dựng 121 dự án, quy mô xây dựng khoảng 54 . 000 căn nhà rộng 2,7 triệu m2 ; và đang không ngừng triển khai hơn 100 dự án, quy mô xây dựng khoảng 134.000 căn hộ rộng 6,7 triệu m2 .

2

Tuy nhiên, số lượng nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp vẫn còn rất ít so với nhu cầu. Đặc biệt, trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến nay, chưa có dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân được hoàn thành bàn giao do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên hầu hết các dự án bị chậm tiến độ.

Lý do chính là chưa có chủ trương riêng cấp nhà người lao động. Giải pháp nhà ở cho công nhân làm việc trong các cụm và khu công nghiệp đang gộp chung chính sách nhà ở ở xã hội, áp dụng áp dụng chung cho 10 loại đối tượng theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014.

Thủ tục hiện tại cũng chưa có sự thống nhất giữa các quy định pháp luật và việc thực thi. Hiện tại áp dụng chung cho 10 loại đối tượng theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất, Luật Đầu tư và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của chính phủ quy định về thủ tục quản lý kết cấu hạ tầng và khu kinh tế .

Trong khi đó, nguồn vốn tín dụng dành để cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư dự án và các đối tượng được ưu đãi vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội ( trong đó có công nhân khu công nghiệp) vẫn còn thiếu.

Trước thực tiễn nêu trên, phía Bộ Xây dựng cho biết đang tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật Nhà ở 2014, trong đó chính sách nhà ở cho công nhân được nghiên cứu, quy định cụ thể hơn để khuyến khích đầu tư phát triển.

Theo bộ xây dựng, khi quy hoạch kết cấu hạ tầng phải sắp xếp quỹ đất làm nhà lưu trú cho người lao động thuê ; khi chọn lựa chủ đầu tư phát triển nhà người lao động cần giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cơ sở kết cấu hạ tầng , các doanh nghiệp khác hoặc phối hợp với tổng liên đoàn lao động nước ta đầu tư dự án nhà tạm trú người lao động.

Đối tượng được thuê nhà công nhân phải là công nhân hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Diện tích sử dụng tối thiểu khoảng 10m2/người.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý cần ưu đãi miễn tiền sử dụng đất; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng; chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu nhà ở công nhân được hạch toán vào chi phí giá thành hạ tầng chung của cả khu công nghiệp.

Để có nguồn vốn phát triển nhà công nhân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *