Add rel=”nofollow”  Rel = ”sponsored”

Rel = ”sponsored” what is rel=”sponsored” Rel = ”sponsored” là gì? – Sự định nghĩa

Thuộc tính rel = ”Managed” được sử dụng để biểu thị các liên kết được tài trợ, liên kết hoặc các loại liên kết khác có liên quan đến quảng cáo.

Cho đến nay, Google đã yêu cầu tất cả các liên kết trả phí hoặc được tài trợ phải có thuộc tính nofollow. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, Google đã quyết định phát triển các liên kết nofollow . Bây giờ, có 2 thuộc tính liên kết bổ sung có sẵn cho chúng tôi để hiểu rõ hơn về nguồn nội dung và cho phép Google thu thập dữ liệu chính xác hơn. Các thuộc tính này là: rel = ”Managed” và rel = ”ugc”.

Có cần thiết phải sử dụng thuộc tính này cho các liên kết được tài trợ không?
Google thông báo rằng việc sử dụng thuộc tính “nofollow” cho đến nay, cho các liên kết trả phí, vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên , bạn nên sử dụng thuộc tính rel = ”Managed” .

sponsored

Google đang phát triển thuộc tính liên kết nofollow và giới thiệu các thuộc tính bổ sung để giúp Google hiểu bản chất của liên kết.

Hai thuộc tính liên kết mới tham gia rel = “nofollow” là:

Rel = “sponsored” : Xác định các liên kết trên trang web được tạo như một phần của các thỏa thuận quảng cáo, sponsored hoặc các thỏa thuận tương tự.
rel = “ugc” : Xác định các liên kết xuất hiện trong nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như nhận xét và bài đăng trên diễn đàn.
Về sau, mỗi thuộc tính trong số ba thuộc tính này sẽ được coi là gợi ý về những liên kết nào cần loại trừ dưới dạng tín hiệu xếp hạng. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị bỏ qua, như trường hợp cho đến nay.

Tại sao không hoàn toàn bỏ qua các liên kết này? Đây là lời giải thích của Google:

“Liên kết chứa thông tin có giá trị có thể giúp chúng tôi cải thiện tìm kiếm, chẳng hạn như cách các từ trong liên kết mô tả nội dung mà chúng trỏ đến. Xem xét tất cả các liên kết mà chúng tôi gặp phải cũng có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các mẫu liên kết không tự nhiên. Bằng cách chuyển sang mô hình gợi ý, chúng tôi không còn mất thông tin quan trọng này nữa, trong khi vẫn cho phép chủ sở hữu trang web chỉ ra rằng một số liên kết không nên có trọng lượng của sự chứng thực của bên thứ nhất ”.

Đây là ý nghĩa của những thay đổi này đối với SEO và chủ sở hữu trang web.

Những gì SEO và chủ sở hữu trang web cần biết

Thuộc tính liên kết vẫn quan trọng
Việc gắn cờ quảng cáo và các liên kết được tài trợ vẫn quan trọng để tránh các hình phạt có thể xảy ra với lược đồ liên kết. Google thích sử dụng “sponsored”, nhưng “nofollow” cũng tốt.

Không cần thay đổi các thuộc tính hiện có
Không cần thay đổi bất kỳ liên kết nofollow nào hiện có. Google sẽ tiếp tục tôn trọng các thuộc tính nofollow hiện đang được áp dụng.

Các SEO và chủ sở hữu trang web cũng không cần thay đổi cách họ sử dụng thuộc tính “nofollow” để gắn cờ các liên kết liên quan đến quảng cáo và tài trợ. Tuy nhiên, Google khuyên bạn nên chuyển sang thuộc tính “sponsored” khi thích hợp.

Cách sử dụng các thuộc tính mới một cách chính xác
Có thể sử dụng nhiều hơn một thuộc tính trên một liên kết. Ví dụ: rel = “ugc sponsored” sẽ được chấp nhận cho một liên kết được tài trợ xuất hiện trong nội dung do người dùng tạo.

Google cho biết không có thuộc tính nào sai để sử dụng ngoại trừ trường hợp các liên kết được tài trợ. Nếu một liên kết được đánh dấu là được tài trợ khi nó thực sự không phải là một phần của quảng cáo hoặc tài trợ, thì tác động sẽ giảm bớt.

“… Chúng tôi sẽ thấy gợi ý đó nhưng tác động – nếu có – nhiều nhất là chúng tôi có thể không tính liên kết đó là tín dụng cho một trang khác. Về vấn đề này, nó không khác gì hiện trạng của nhiều liên kết UGC và không phải quảng cáo đã được đánh dấu là nofollow. ”

Điểm mấu chốt – bất kỳ liên kết nào rõ ràng là quảng cáo hoặc được tài trợ đều nên sử dụng “sponsored” hoặc “nofollow”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *