Lộ trình học TOEIC cho người mới bắt đầu 0-600

Lộ trình học TOEIC người mới bắt đầu do dành riêng cho các bạn thí sinh đang tìm hiểu bài thi TOEIC tại Việt Nam.

Do đề thi từ năm 2019, đã có nhiều sự thay đổi lớn trong cấu trúc đề thi, nên nhiều bạn thí sinh thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn lộ trình Toeic phù hợp cho bản thân.

Vì vậy, hôm nay Jujo Fashion sẽ làm một bài viết chi tiết về LỘ TRÌNH + TÀI LIỆU ôn thi Toeic hiệu quả nhất nhé.

Do lộ trình này mình sẽ TÓM GỌN TRONG 3 THÁNG, và bắt đầu từ MỨC 0 – MỨC 600 TOEIC nên nếu trình độ hiện tại của các bạn đã ở mức khá [450-550] thì có thể bỏ qua vài giai đoạn ban đầu nhé.

tu hoctuvung

Lộ trình học TOEIC cho người mới bắt đầu: THÁNG 1

Từ Vựng:

Dù trình độ các bạn cao hay thấp, gà hay ứ gà thì nền tảng phát triển không đâu khác chính là từ vựng. Từ vựng chính là xương sống cho bất cứ bài thi tiếng anh nào và Toeic không phải ngoại lệ. Mà học từ vựng lại là cái dễ nhất, đâu cần tư duy chỉ cần nhớ bài.

Đa số chúng ta ôn thi TOEIC bị nản là do đọc không hiểu câu hỏi, mà câu hỏi được cấu tạo bởi nhiều từ Tiếng Anh mà thành, vì vậy, hiểu từ vựng là sẽ hiểu câu hỏi, hiểu câu hỏi là cải thiện tốc độ đọc hiểu câu.

Về vấn đề học từ vựng thì các bạn lưu ý: Quan trọng nhất không phải là việc chúng ta học nhiều từ vựng mà quan trọng nhất là chúng ta NHỚ được nhiều từ vựng.

Vì vậy mỗi ngày nên học 5 TỪ VỰNG TOEIC chứ không cần học nhiều. Vì học nhiều quên nhiều, quên nhiều nản nhiều, nản nhiều nghỉ học luôn. Mội ngày học 5 từ, 1 tháng được 150 từ, 3 tháng được 450, quá đủ để bứt phá điểm số rồi. Và tốt nhất các bạn nên học từ vào buổi sáng và ôn từ vào buổi tối để khắc ghi các từ đã học. Cứ như vậy trong 3 tháng thì vốn từ của các bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Jujo Fashion cũng gửi đến các bạn các bộ từ vựng TOEIC Reading / Listening phổ biến nhất trong Format đề thi hiện tại:

TỪ VỰNG TOEIC READING

TỪ VỰNG TOEIC READING NEW FORMAT

Bộ EBOOK dưới đây tổng hợp 50 Topics từ vựng TOEIC thường gặp trong các phần thi TOEIC READING của bài thi TOEIC 2022 này, đi kèm với chú giải và bài tập áp dụng chi tiết nhằm giúp các thí sinh cải thiện và mở rộng vốn từ vựng cho bài thi TOEIC một cách hiệu quả nhất.

Tầm quan trọng của Từ vựng Toeic Reading New Format

Để cải thiện điểm số trong bài thi TOEIC, chắc chắn các thí sinh cần phải trang bị cho mình các mảng kiến thức cần thiết sau:

 • Từ vựng
 • Ngữ pháp
 • Kỹ năng nghe

Nhằm giúp cho các bạn thí sinh có thể cập nhật các từ vựng sát nhất, phổ biến và quan trọng nhất trong bài thi TOEIC Reading (Part 5, Part 6 , Part 7) hiện nay, Jujo Fashion gửi đến các bạn bộ EBOOK: TỪ VỰNG TOEIC READING NEW FORMAT tổng hợp các từ vựng xuất hiện trong các đề thi thực tế tại Việt Nam do đội ngũ giảng viên biên soạn và chú giải.

Nội dung bộ Ebook

Bộ Ebook đi kèm với các bài tập áp dụng được trích từ trong chính các đề thi cùng với phần giải chi tiết. Qua đó, các bạn có thể vừa học từ vựng vừa thực hành trong chính bộ Ebook này.

Hi vọng bộ Ebook là một bộ tài liệu hữu ích giúp các bạn thí sinh có thể cải thiện vốn từ và chinh phục thành công target trong bài thi TOEIC.

TỪ VỰNG TOEIC LISTENING

Từ vựng Toeic Listening 2022

Bộ tài liệu Từ vựng Toeic Listening được biên soạn bởi đội ngũ Jujo Fashion với mong muốn cập nhật kiến thức từ vựng TOEIC Listening sát đề thi thật nhất. Hy vọng tài liệu hữu ích này sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình ôn luyện – chinh phục bài thi.

Từ vựng Toeic Listening – Phần 1

diverse (adj) [dəˈvərs] mang tính đa dạng, phong phú have a culturally diverse population(có một dân số đa dạng về văn hóa)
excessive (adj) [ikˈsesiv] thừa, quá mức receive an excessive amount of mail(nhận được quá nhiều thư)
prestigious (adj) [preˈstējəs] uy tín, danh giá attend a prestigious educational institution(tham dự một cơ sở giáo dục có uy tín)
comprehensive (adj) [kämprəˈhensiv] toàn diện create a comprehensive evaluation system(tạo ra một hệ thống đánh giá toàn diện)
resistant (adj) [rəˈzistənt] kháng cự, chịu được be resistant to minor climate change(chịu được biến đổi khí hậu nhỏ)
elaborate (adj)

[i’læbərit]
công phu, phức tạp follow a long and elaborate procedure(thực hiện theo một quy trình dài và phức tạp)
current (adj),(n) [ˈkərənt] hiện tại, hiện thời address current concerns first(giải quyết các mối quan tâm hiện tại trước tiên)
revised (adj) [rəˈvīzd] sửa đổi, xem lại release a revised price estimate(phát hành một ước tính giá sửa đổi)
affordable (adj) [ə’fɔ:dəbl] vừa phải, phải chăng seek affordable housing in the city center(tìm nhà giá cả vừa phải ở trung tâm thành phố)
practical (adj),(n) [‘præktikl] mang tính thực hành, thiết thực offer trainees practical advice(cung cấp cho thực tập sinh lời khuyên thiết thực)
time-consuming (adj) [‘taim kən’sju:miη] tốn nhiều thời gian work on a time-consuming task(làm một nhiệm vụ tốn nhiều thời gian)
relevant (adj)
[‘reləvənt]
có liên quan discover information relevant to the investigation(khám phá thông tin liên quan đến cuộc điều tra)

Từ vựng Toeic Listening – Phần 2

adequate (adj) [‘ædikwit] đầy đủ, thích hợp prepare an adequate amount of food(chuẩn bị một lượng thức ăn vừa đủ)
minor (adj)[‘mainə] nhỏ, không quan trọng, thứ yếu experience a minor setback(trải qua một thất bại nhỏ)
productive (adj)
[prə’dʌktiv]
năng suất, hữu ích reward the highly productive team(thưởng cho đội làm việc hiệu quả cao)
flexible (adj)
[‘fleksəbl]
linh hoạt, mềm dẻo refer to have flexible working hours(tham khảo để có giờ làm việc linh hoạt)
loyal (adj),(n)[‘lɔiəl] trung thành, người trung thành offer special deals to loyal customers(cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết)
fertile (adj) [‘fə:tail] phì nhiêu, màu mỡ plant crops in fertile soil(trồng cây trên đất màu mỡ)
vacant (adj)
[‘veikənt]
bỏ không, trống rỗng book a vacant hotel room(đặt phòng khách sạn trống)
hollow (adj)
[‘veikənt]
hõm, lõm, rỗng manufacture hollow pipes for plumbing systems(sản xuất ống rỗng cho hệ thống ống nước)

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

The building contractor quoted his price for Mr. Norman, who found it to be unreasonably ——-

(A) attentive

(B) excessive

(C) verifiable

(D) spacious

NRT Agricultural is developing new technologies that will make crops more ——-to pests and disease.

(A) significant

(B) acceptable

(C) thorough

(D) resistant

The ——- proposal includes all of thechanges that were agreed upon with theclient at the last meeting.

(A) acute

(B) revised

(C) aspiring

(D) domestic

The genetic research team received a——award that included a generous grant from Cardinal University.

(A) prestigious

(B) grateful

(C) keen

(D) complicated

Attendees of the accounting syrnposium should arrive at the lecture hall early or else there may not be any ——- seats left.

(A) hollow

(B) insincere

(C) vacant

(D) updated

The ——- car insurance policy covers theft as well as any damage caused by another driver or natural disasters.

(A) fortunate

(B) incoming

(C) wholesome

(D) comprehensive

Customers on a budget will enjoy shopping at Slick World as the clothing it sells is both fashionable and ——-.

(A) former

(B) affordable

(C) receptive

(D) instant

A ——- selection of food from around the world will be for sale at the Blumburg International Culinary Festival.

(A) positive

(B) diverse

(C) vivid

(D) technical

The biggest problem with the ——- filing system is that it takes too long to find documents.

(A) steady

(B) eager

(C) captivating

(D) current

All candidates must undergo an ——- hiring procedure that includes several rounds of interviews and tests.

(A) accountable

(B) invalid

(C) elaborate

(D) interested

Ngữ pháp và kỹ năng nghe

Về NGỮ PHÁP, các bạn nên ôn tập theo các chủ điểm Ngữ pháp Trọng Tâm trong đề thi TOEIC do Jujo Fashion tổng hợp:

  • DANH TỪ
  • ĐỘNG TỪ
  • TRẠNG TỪ
  • TÍNH TỪ
  • 12 THÌ CƠ BẢN
  • LIÊN TỪ
  • GIỚI TỪ
  • ĐẠI TỪ

Về LUYỆN NGHE CƠ BẢN, thì các bạn nên bắt đầu nghe mỗi ngày kết hợp với học ngữ pháp. Vì trong bài thi TOEIC điểm nghe có tỷ trọng cao hơn điểm đọc rất nhiều, đúng 1 câu nghe điểm sẽ bằng 3 câu đọc cộng lại. Vì vật, kỹ năng nghe cần chú trọng nhiều hơn. Và để bắt đầu, các bạn cứ NGHE CHAY. Mỗi ngày nên nghe 1 bài Toeic, từ 15-30 phút là hợp lý nhất – Mục đích chính là quen với ngữ điệu và phát âm của các giọng đọc của bài thi TOEIC.

Lộ trình học TOEIC cho người mới bắt đầu: THÁNG 2 – THÁNG 3

Giải đề thi

Các bạn lưu ý, đi thi TOEIC là thi giải đề TOEIC. Quy tắc chung của học tập là làm cái gì càng nhiều càng giỏi cái đó, vì vật muốn giải đề giỏi thì chắc chắn phải giải đề nhiều. Các bạn nên dành thời gian giải 2-3 bộ đề TOEIC hoàn chỉnh trong vòng một tuần. Sau khi giải xong thì xem lại các câu sai để khắc phục các kiến thức còn thiếu sót. Mục đích chính của quá trình này là nhằm giúp thí sinh:

Làm quen với cấu trúc bài thi.

Nhận ra các câu còn sai – để khắc phục.
Quản lý tốt thời gian làm bài

LƯU Ý KHI GIẢI ĐỀ TOEIC

Các bạn lưu ý, lí tưởng nhất để tăng điểm đó là mỗi ngày anh em giải full 1 đề 200 câu trong 2 tiếng như trong lúc thi thật vậy. Điều này rất quan trọng vì nó giúp các bạn cải thiện sức bền khi đi thi, làm bài liên tục 2 giờ đồng hồ.

Ngoài ra lưu ý là khi giải xong các bạn nên check đáp án xem đúng bao nhiêu câu để ước lượng điểm số hiện tại.

VÀ QUAN TRỌNG NHẤT là ngày mai giải lại đúng cái đề hôm qua giải, các bạn sẽ thấy có nhiều câu hôm qua sai, nay sai y hệt… đó chính là những câu các bạn ứ biết gì cả, và cần nghiên cứu kỹ mấy câu đó để sau này ko sai nữa nhá.

Mục đích quan trọng của việc giải đề là ĐỂ BIẾT MÌNH LỖI KIẾN THỨC Ở ĐÂU, chứ không phải là cứ giải đề mới liên tục rồi chẵng được gì. Chúc bạn thi tốt

Bạn có thể xem thêm bài : Từ vựng Toeic theo chủ đề