Mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được sử dụng. Như tên gọi, mệnh đề danh ngữ đóng vai trò làm chủ ngữ, bố ngữ và tân ngữ giống như danh từ..

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ và cụ thể về mệnh đề danh ngữ cách và mẹo sử dụng mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh. Hôm nay, Jujo Fashion sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ, chi tiết về mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh, cách sử dụng chúng nhé!

menh de danh ngu

Mệnh đề danh ngữ và liên từ của mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề danh ngữ là mệnh đề đóng vai trò như một danh từ. Mệnh đề này luôn phải đi cùng mệnh đề chính không được trách rời hoặc đứng độc lập.

Liên từ của mệnh đề danh ngữ là những từ được thêm vào phía trước một mệnh đề để mệnh đề đó có thể đóng vai trò làm chủ ngữ, bố ngữ và tân ngữ giống như danh từ.

The rumor is true. Lời đồn là có thật.

Mr. Lee will leave the firm is true. (X) Việc ông Lee sẽ rời công ty là thật.

That Mr. Lee will leave the firm is true. (O) Việc ông Lee sẽ rời công ty là thật.

=> “That”: liên từ của mệnh đề danh ngữ, “Will leave the firm“: mệnh đề danh ngữ.

Mệnh đềdanh ngữ = Liên từ của mệnh đề danh ngữ + mệnh để
That    Mr. Lee will leave the firm

 

Các loại liên từ của mệnh đề danh ngữ

that whether/if who
what which when
where how why

 

Who will replace Mr. Lee is not known (Chúng ta không biết ai sẽ thay thế ông Lee).

We know that Mr. Lee is honest. (Chúng tôi biết rằng ông Lee rất thành thật).

Mệnh đề danh ngữ có thể đóng vai trò làm chủ ngữ, bổ ngữ, tân ngữ của động từ và tân ngữ của giới từ trong câu giống như danh từ.

Vai trò của liên từ của mệnh đề danh ngữ

Chủ ngữ:

That Mr. Lee will leave the firm is true (Việc ông Lee sẽ rời công ty là sự thật).

Bổ ngữ:

The fact is that Mr. Lee is planning to open his business (Thực tế là ông Lee đang lên kế hoạch mở công ty).

Tân ngữ của động từ:

I wonder if Mr. Lee will be successful (Tôi tự hỏi liệu ông Lee có thành công không).

động từ

Tân ngữ của giới từ:

Everyone is talking about why he has decided to leave (Mọi người đang nói về lý do tại sao anh ấy quyết định rời đi).

giới từ

Liên từ của mệnh đề danh ngữ có thể kết hợp với mệnh để hoàn chỉnh

Có thể chia liên từ của mệnh đề danh ngữ thành hai loại: liên từ có thể kết hợp với mệnh đề hoàn chỉnh và liên từ có thể kết hợp với mệnh để không hoàn chỉnh.

Mệnh đề hoàn chỉnh là gì?

Đúng như tên gọi, mệnh để hoàn chỉnh bao gồm đầy đủ các thành phần cơ bản để tạo thành câu.

I need information Tôi cần thông tin I am  an analyst Tôi là một nhà phân tích
chủ ngữ động từ tân ngữ chủ ngữ động từ bổ ngữ

 

Liên từ của mệnh đề danh ngữ + mệnh để hoàn chỉnh

Các liền từ dưới đây có thể kết hợp với mệnh để hoàn chỉnh.

that  whether/if when
where how why

 

I think that he is kind. (Tôi nghĩ rằng anh ấy là người tử tế)
câu hoàn chỉnh
Bob hasn’t decided whether he will buy a new car. (Bob vẫn chưa quyết định liệu anh ấy có mua một chiếc xe mới hay không)
câu hoàn chỉnh
Ms. Fender knows when the shipment will arrive. (Cô Fender biết khi nào lỗ hạng sẽ đến)
cầu hoàn chỉnh
The survey shows why the item is popular. (Các khảo sát đã chỉ ra lý do vì sao mặt hàng này lại được ưa chuộng)
câu hoàn chỉnh
Dr. Yu will talk about how we should handle negative feedback. (Tiến sĩ Yu sẽ nói về cách chúng ta xử lý phản hồi)
câu hoàn chỉnh
Chú ý: “That” không thể đóng vai trò làm tân ngữ của giới từ, “it” không thể đóng vai trò làm chủ ngữ và tân ngữ của giới tử.

that – không thể đóng vai trò làm tân ngũ của giới từ. Ví dụ: Everyone is talking about that he will retire (Mọi người đang nói về việc ông ấy sẽ nghỉ hưu.).
if – không thể đóng vai trò làm chủ ngữ, hay tân ngữ của giới từ. Ví dụ: If Mr. Lee will retire is not clear (Việc ông Lee nghỉ hưu vẫn chưa rõ). Everyone is talking about if he will retire.

Liên từ của mệnh đề danh ngữ có thể kết hợp với mệnh đề chưa hoàn chỉnh

Mệnh đề chưa hoàn chỉnh là gì?

Mệnh đề chưa hoàn chỉnh thiếu một thành phần cấu tạo nên cầu như chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ.

I need X
chủ ngữ động từ tân ngữ
X need information
chủ ngữ động từ tân ngữ
I am X
chủ ngữ động từ tân ngữ

 

Liên từ của mệnh đề danh ngữ + mệnh đề chưa hoàn chỉnh

Các liên từ dưới đây có thể kết hợp với mệnh đề chưa hoàn chỉnh.

who what

 

I wonder who will be the new CEO (Tôi tự hỏi ai sẽ là Giám đốc Điều hành mới).

=> Mệnh để chưa hoàn chỉnh (không có chủ ngữ)

Ms. Fender knows what Bob has bought (Có Fender biết Bob đã mua những gì).

=> Mệnh đế chưa hoàn chỉnh (không có tân ngữ)

Ms. Fender knows what Bob’s plan is (Có Fender biết kế hoạch của Bob là gì)

=> Mệnh để chưa hoàn chỉnh (không có bổ ngữ)

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của Jujo Fashion. Trên đây là bài học và bài tập về ĐẠI TỪ và cách sử dụng đại từ trong Tiếng Anh. Jujo Fashion Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn trong thời gian sớm nhất nhé! bạn xem thêm bài viết từ vựng toeic theo chủ đề nhé