Nhà ở xã hội là nhà ở được nhà nước hỗ trợ của Nhà nước cho các nhóm đối tượng được chính sách Nhà nước hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở.

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là nhà ở được nhà nước hỗ trợ xây dựng cho các nhóm đối tượng được chính sách Nhà nước hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở.

Hiểu đơn giản nhà nước sẽ hỗ trợ cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội người mua nhà sẽ được hưởng giá ưu đãi hơn với những căn hộ thông thường thương mại vì được nhà nước hỗ trợ.

Ai được Nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội?

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, để được mua nhà ở xã hội thì phải thỏa mãn 02 điều kiện:

Điều kiện cần” được nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Thuộc 01 trong 09 đối tượng sau đây:

 • Hộ gia đình (HGĐ) nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn ;
 • HGĐ tại miền quê thuộc vùng liên tục bị tác động bởi thiên tai, thay đổi thời tiết ;
 • Người lao động (NLĐ) đang công tác tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
 • Sỹ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan chuyên nghiệp, hạ sĩ quan kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân ;
 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức; 
 • Người thu nhập thấp, hộ gia đình khó khăn , cận nghèo tại khu vực đô thị ( hộ gia đình khó khăn, cận nghèo căn cứ quy định Nhà nước) ;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi sai quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi ở sau khi trả lại nhà công vụ;
 • HGĐ, cá nhân thuộc diện bị lấy lại đất và phải giải tỏa, phá bỏ nhà ở theo quy định pháp luật mà chưa được nhà nước đền bù bằng nhà ở, đất ở. Theo điều 49 luật nhà ở 2014).
tecco felice home phoi canh tong quan
Phối cảnh trên cao căn hộ Tecco Felice Home An Phú

 

Điều kiện đủ” được nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Các đối tượng được mua nhà ở xã hội cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện về nhà ở:

Chưa có nhà ở thuộc mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua , chưa sử dụng chủ trương tương hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong gia đình ít hơn mức diện tích nhà ở do nhà nước quy định tại thời điểm hiện tại.

Điều kiện về cư trú:

 • Phải có đăng ký cư trú tại địa phương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;
 • Trường hợp thiếu giấy phép cư trú thì cần có giấy phép cư trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Điều kiện về thu nhập:

 • Người được hỗ trợ mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên đối với các đối tượng sau:
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, giáo viên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Lưu ý: Không yêu cầu đáp ứng điều kiện nhà ở xã hội về thu nhập cho các đối tượng sau:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi người có công với cách mạng;

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi sai quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi ở sau khi trả lại nhà công vụ;

Hộ gia đình cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *