Chính sách nào sẽ tác động thị trường bất động sản hiện tại và tương lai

Thị trường bất động sản đang đứng trước nhiều cơ hội để phục hồi khi dịch bệnh tại các thành phố lớn dần được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắcxin ngày càng cao. Chính phủ đang chuẩn bị triển khai các gói vay mở rộng an sinh xã hội với lãi suất vay mua nhà thấp và thủ tục pháp lý được tinh gọn. Trong đó trong quý 3 năm nay thị trường bất động sản đã chứng kiến nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản như:

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT – Ngày 30/6/2021

Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Cụ thể là từ ngày 01/9/2021 người dân khi đi làm sổ đỏ không cần nộp bản sao các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, căn cước, sổ hộ khẩu mà sẽ được cơ quan chức năng sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định 69/2021/NĐ-CP – Ngày 15/7/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về việc “Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư“. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021 và thay thế Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cụ thể: Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Mua nha dat

Chỉ Thị số 22/CT-TTG – Ngày 26/8/2021

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cụ thể: Theo Quyết định, Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính cấp Trung ương. Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp Tỉnh. Bãi bỏ các thủ tục hành chính số thứ tự từ 34 đến 38 tại mục E thuộc Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021.

Quyết định 1528/QĐ-TTG – Ngày 14/9/2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTG về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060.

Cụ thể: Phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP. HCM với diện tích 2,095km2 và khu vực biển Cần Giờ. Chủ tịch UBND TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đánh giá thị trường bất động sản trong thời gian tới

Thị trường bất động sản đang đứng trước cơ hội vàng để phục hồi, khi dịch bệnh được kiểm soát, quá trình tiêm vaccine trên diện rộng trên toàn quốc đang được nhà nước đẩy mạnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại. Nhiều chính sách – giải pháp kích thích nền kinh tế được Chính phủ chuẩn bị triển khai, lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp và dòng tiền dồi dào vẫn đang chuẩn bị đổ vào thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *