Đất thương mại dịch vụ là gì

Đất thương mại dịch vụ là đất dịch vụ nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp. Đất thương mại dịch vụ bao gồm đất để xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại hoặc các công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Khái niệm “đất thương mại, dịch vụ là gì” đã được quy định đầy đủ và rõ ràng trong luật đất đai 2013.

Đất thương mại dịch vụ

Điều 153. Quy định đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như sau:

Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh – thương mại, dịch vụ và các công trình khác dùng để phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ. “

Điều 10, khoản 2. Quy định nhóm đất phi nông nghiệp gồm các loại đất quy định sau:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp bao gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp và đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, xã giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất khu thuộc đất thương mại, dịch vụ; công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm có đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác; cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt;
 • Đất thuộc cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
 • Đất dùng làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
 • Đất phi nông nghiệp khác gồm có đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;”

Đất thương mại dịch vụ có lên thổ cư được không

Có. Đất thương mại dịch vụ có thể lên được đất thổ cư nhưng phải được nhà nước cấp phép bởi vì đất thương mại dịch vụ được xác định như đất ở kết hợp kinh doanh vì vậy đất thương mại dịch vụ có thể xây dựng nhà như bình thường theo quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương.

Đất thương mại dịch vụ có được tách thửa không

Có. Tuy nhiên vẫn phải tuân theo quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại khu vực

Đất thương mại dịch vụ có được chuyển nhượng

Có. Người sử dụng đất thương mại dịch vụ được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ
 • Hiện tại đất không có tranh chấp;
 • Đất thương mại dịch vụ không bị biên kê – thi hành án
 • Hiên đang trong thời gian sử dụng đất

Theo luật đất đai năm 2013: thủ tục chuyển nhượng đất dịch vụ, thương mại sẽ tương tự như thủ tục chuyển nhượng các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất khác.

Đất thương mại dịch vụ có được thế chấp không

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất thương mại dịch vụ có thể thế chấp nếu đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đất vẫn còn thời hạn sử dụng.

Đất thương mại dịch vụ được xây gì

Đất thương mại dịch vụ được dùng để xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại hoặc các công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ có được xây nhà không

Có. Đất thương mại dịch vụ có thể lên được đất thổ cư nhưng phải được nhà nước cấp phép bởi vì đất thương mại dịch vụ được xác định như đất ở kết hợp kinh doanh vì vậy đất thương mại dịch vụ có thể xây dựng nhà như bình thường theo quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *