Thuế trước bạ nhà đất là gì

Thuế trước bạ nhà đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp trước thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất ( giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ), sang nhượng/tặng/cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất, trừ những tình huống được miễn theo quy định pháp luật.

Thue truoc ba nha dat la gi

Điều 2 nghị định 140/2016/NĐ-CP, các đối tượng nhà, đất phải nộp thuế trước bạ được quy định chi tiết như sau:

  • Nhà: nhà ở/làm việc/sử dụng cho các mục đích khác
  • Đất: các loại đất canh tác/không phải chăn nuôi trồng trọt thuộc sở hữu sử dụng của tổ chức, hộ gia đình cá nhân ( không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa ).

Thời gian nộp thuế trước bạ nhà đất

Nộp phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo. Nếu quá hạn trên mà chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp với mức 0, 05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Thoi gian nop thue truoc ba nha dat

Ai phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Theo điều 3 văn bản hướng dẫn tại nghị định 140/2016/NĐ-CP: tổ chức, đối tượng có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thủ tục tại điều 2 văn bản hướng dẫn này phải nộp phí trước bạ khi đăng ký quyền có bản quyền, quyền dùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các tình huống nằm trong diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật tại điều 9 văn bản hướng dẫn này.

Căn cứ theo quy định nêu trên, khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

Ai phai nop le phi truoc ba nha dat
  • Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
  • Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần nhà, đất.
  • Tặng cho toàn bộ hoặc một phần nhà, đất.
  • Thừa kế toàn bộ hoặc một phần nhà, đất.

Cách tính thuế trước bạ nhà đất

Theo điều 3 nghị định 140/2016/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc nhóm đối tượng chịu lệ phí trước bạ cần phải nộp lệ phí này khi đăng ký quyền sở hữu với cơ quan có thẩm quyền. Như thế có nghĩa là, khi chuyển nhượng đất người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ.

Thue truoc ba nha dat la gi 1

Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của ubnd cấp tỉnh quy định hoặc khi tặng cho, thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Mức nộp lệ phí với đất.

Lệ phí trước bạ = 0.5% x diện tích x giá 01 m2 tại bảng giá đất.

Mức nộp lệ phí đối với nhà ở.

Theo điểm b khoản 2 điều 3 thông tư 301/2016/tt-btc, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x ( diện tích x giá 01 m2 x tỷ lệ % chất lượng còn lại).

Bài viết đặt baklink hết hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *